Spanish  English  

 
Rutgift Webdesign heeft vele jaren ervaring in ontwerp en ontwikkeling van websites. Behalve voor particulieren zijn opdrachten ingelost voor verschillende websitebureaus, providers en programmeerbedrijven.
De meest eenvoudige website begint ongeveer op 500 euro.
U vraagt en wij komen bij u terug met een voorstel.
In principe zijn al uw wensen realiseerbaar: een eenvoudige of uitgebreide website met content managementsystemen en/of webwinkels. Ook websites gebaseerd op softwarepakketten als Joomla of Drupal zijn mogelijk.
Alle opdrachten worden gefactureerd op uurbasis. Voorafgaande aan een opdracht wordt een schatting van de werkduur opgegeven. Wordt de opdracht uitgebreid, dan wordt een nieuwe schatting van de werkduur meegegeven.
Grote opdrachten worden in fases gerealiseerd.